Deutsch
Firma Sancolor s.r.o.


O FIRMĚ


firma SANCOLOR s.r.o. reprezentuje více jak desetiletou praxi v oblasti speciálních stavebních prací. Hlavními činnostmi v tomto oboru jsou:

předúprava materiálů tryskáním

Tryskání provádíme buď mobilními tryskači (stavby, montáže, provozy prvovýroby) nebo nabízíme kapacitu velkokapacitního stacionárního tryskače (ocelová drť) o rozměrech 30x7x5 m.
 • vytváříme potřebný kotvící profil pro následné nátěrové (zejm.zinkové) systémy

 • zajistíme vysokou efektivitu vložených prostředků do profesionálních nátěrových hmot

 • tryskáme i vnitřní části potrubí, cisteren apod.

 • v případě železobetonu dokonale očistíme obnaženou výztuž a odstraníme degradovaný beton


realizace těžkých antikorozních systémů ocelových konstrukcí

Jedná se o provádění profesionálních nátěrů OK od návrhu antikorozního systému přes dodávku požadovaných nátěrových hmot až po aplikaci systému. (ČSN EN ISO 12944)
 • pracujeme s profesionálními nátěrovými hmotami většiny světových výrobců

 • kromě běžných způsobů provádíme aplikaci (stříkání) i tzv. airless systémem, kdy jsou hmoty aplikovány na otryskaný kov pod vysokým tlakem (až 350 barr) speciálními pístovými čerpadly

 • realizace provádíme jak ve stálých provozech (lakovna Chrudim) tak v i případě potřeby na montáži nebo u výrobce

 • svou činností pokrýváme celou ČR

 • nátěry nadrozměrných celků


rekonstrukce betonových konstrukcí (sanace a reprofilace)

Opravujeme železobetonové konstrukce standartními sanačními a reprofilačními postupy
 • odbourání části železobetonové konstrukce

 • tryskání železobetonu pískem či vysokotlakým vodním paprskem

 • pasivace obnažené výztuže popř. doplnění její staticky významné části

 • reprofilace konstrukcí sanačními maltami zakončené sanační stěrkou

 • provedení povrchových úprav dle požadavku zákazníka (antikarbonizační vrstvy)


protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí

Jedná se o
 • protipožární úpravu konstrukcí speciálními napěňovacími hmotami ve vrstvách podle charakteru a zatížení konstrukce

 • následnou úpravu povrchu konstrukcí do zvoleného barevného tónu


 Sancolor s.r.o.  ©2004-2017 Pavel Kryštůfek